Sa Lugar Ng Mga Pantas
/
14 Chapter Fourteen
History
SUBSCRIBE
Sign out
Sa Lugar Ng Mga Pantas
Author :ukcphl
© Webnovel

14 Chapter Fourteen

Sina Ceith at Monica ay nasa hardin ng kastilyo ni Reyna Aurora naguusap. Nagkakasiyahan naman ang ibang bisita sapagkat ngayon ang araw ang pagiisang dibdib nina Haring Daniel at Reyna Aurora.

Sabi naman ni Ceith sa kanya, "Nakakatuwa naman ang pangyayari. Hindi ko ito inaasahan."

Sagot naman ni Monica, "Dati na pala magkatipan ang aking ina at ang hari ng Barbanya. Napilitan lang siya nagpakasal sa akin ama. Pero, hindi na bale. Nakaraan na iyon."

Sumangayon naman si Ceith, "Tama ka diyan, Mahal na Prinsesa."

At tumigil sila sa bukalan. Sabi ni Monica, "Alam mo ba na natatangi ang bukalan na iyan?"

Nagtataka naman si Ceith, "Bakit?"

Tumawa naman si Monica, "Dahil diyan ang portal kung saan dumadaan ang mga pantas patungo sa iyong daigdig."

Nagulat naman si Ceith sa kanyang nalaman, "Hindi ko ito alam na may daanan pala dito."

Sabi naman ni Monica, "Sinabi lang sa akin ng aking ina. "

Natuwa naman si Ceith, pero may halo din pagaalinlangan, "Yes! Makakauwi na ako sa amin. Pero, may mababalikan pa ba ako? Ngayon na may edad na ako? Buhay pa kaya ang mga magulang ko?"

Gamit ang mahika ni Monica, nagbalik ang dating edad ni Ceith. Naging teenager na muli siya.

At binuksan niya ang portal, doon pumasok si Ceith patungo sa pinagmulan niya. Ang Mt. Makiling.... Ngunit, hindi sa Mt. Makiling siya napadpad. Kundi sa SM MOA.

At bigla siyang nabigla sa bilis ng pangyayari. Nandun siya nakatayo sa mismong event na kung saan ginaganap ang concert ng mga sikat na kpop singers.

Nakakita sa kanya ang mga kaibigan niya na nakasama niya sa camping.

Sabi ng isa niyang kaibigan, "Naku! Akala namin, hindi ka na darating?"

Tanong naman ni Ceith, "Teka, hindi ba ako hinahanap ng mga magulang ko nung nawala ako sa Mt. Makiling?"

Nagtaka naman ang kausap niya, "Nagpunta ba tayo ng Mt. Makiling?"

Umiling si Ceith at sinabing, "Hindi na bale. Malamang hindi nga tayo pumunta doon."

Lumapit ang isa nilang kaibigan at sinabihan siya, "Tara, nandun ang iba nating mga kaibigan. Puntahan natin sila."

At sumunod naman siya sa kanila.

\

\\

...

-END-

Contents

  ···
  Tap screen to show toolbar
  Got it
  Webnovel
  Contents
  Roboto
  Merriweather
  Read novels on Webnovel app to get:
  DOWNLOAD APP
  MAYBE LATER